Forfatterarkiv for: Ine Merete Baadsvik og Ragnhild Botheim

«en Tønde med sine Jern-Ankere og Jern-Kiæder til Skibenes Fortøining, samt Ind- og Udhaling … paa Rheden.» Sjøtønnen er en fortøyningsbøye som ligger øst for Nordnes-pynten ved innløpet til Vågen i Bergen havn. Fra 1875 har Bergen havnevesen hatt vedlikeholdsplikten av Sjøtønnen. Siden middelalderen ble det tatt i bruk ringer og bøyer langs leden for feste […]


Skrevet av

Havneplan av 1903 er den første regulære havneplan for Bergen havneområde. En del kaibyggeprosjekter ble gjennomført i 1880- og 1890-årene. Men dette var kun enkeltprosjekter. I 1901 satte en havneplankomité i gang å utarbeide en fullstendig havneplan for Bergen, initiert av bystyret. Havneplanen ble presentert i 1903 i Bergens kommuneforhandlinger som et eget bind, bd. III. […]


Skrevet av

Bergen havnevesen, eller Bergen og Omland Havnevesen (BOH), er i dag en interkommunal bedrift eid av 11 kommuner; Bergen, Askøy, Austrheim, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden, og av Hordaland fylkeskommune. BOH er ledet av et havnestyre og et havneråd. Bedriften skal samordne all offentlig havnetrafikk, håndheve havnereglementets bestemmelser, og planlegge, bygge, […]


Skrevet av

Med kaibygging menes her den byggingen av ulike kaianlegg som Havnevesenet og etter hvert Havneingeniøren stod for. Frem til slutten av 1800-tallet var det private entreprenører som stod for kaibyggingen. Men etter hvert begynte havnevesenet å bygge sine kaier selv. Det var starten på en ny tid med behov for spesialisering, teknisk ekspertise og flere ansatte. Den […]


Skrevet av

Havneingeniørvesenet var en teknisk avdeling av Havnevesenet med hovedoppgave å bygge, vedlikeholde og reparere havneanlegg m.m. Frem til midten av 1800-tallet bestod havnen hovedsaklig av sjøvendte næringsbygg hvor lasten ble levert direkte fra båtene. Båter som lå og ventet på tur for å bli slept til kai, eller som skulle ligge noen dager, ble fortøyd […]


Skrevet av