Forfatterarkiv for: Ine Merete Baadsvik

Fridalen skole ligger i Bøkeveien 19 i Årstad bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i 1939, og inneholdt 28 klasserom, gymnastikksaler, matsal, kinosal m.m. Arkitekt var byarkitekt Kaspar Hassel (1877-1962), han tegnet for øvrig mange av de store byskolene. Skolebygningen har en karakteristisk og monumental nyklassisistisk utforming med streng symmetri. Bygningen er sentrert om et […]


Skrevet av

Nordvik skole ligger i Fana ved grensen til Os kommune. Skolens adresse er Fanafjellsvegen 400. Nordvik er en fådelt skole. Det vil si at det er elever fra flere klassetrinn samlet i én klasse. Dette er på grunn av at Nordvik er en liten skole med få elever. Det har vært holdt skole i Nordvik […]


Skrevet av

Ulsetskogen skole ligger i Åsane bydel i Bergen. Adressen er Ulsetskogen 14. Skolen er tegnet av arkitekt Sigmund Myking, og ble åpnet i 1971. Ulsetskogen er en barneskole med 7 trinn. I skoleåret 2007/2008 går det ca. 220 elever her. I 1995 ble skolen bygget ut med et mellombygg, og består nå av tre bygninger; hovedbygg, gymsal og en paviljong. Skolen […]


Skrevet av

Dyrtid er et begrep som oppstod under den første verdenskrig. Det er en økonomisk tilstand der etterspørselen etter varer er større enn tilgangen, noe som medfører stor prisøkning. Dyrtidstillegg er et lønnstillegg som kompensasjon for denne prisøkningen. I Fridalen skoles arkiv er det en protokoll for dyrtidstillegg, hvor illustrasjonen er hentet fra. Andre arkiver i Bergen Byarkiv kan også […]


Skrevet av

Ordet matrikkel kommer av det latinske matricula, som betyr fortegnelse eller liste. Matrikkel kan brukes om forskjellige typer lister eller registre, men forekommer i dag helst som betegnelse på et offentlig register over grunneiendom. I denne artikkelen handler det om Skole hovedmatrikler, som er en innskrivningsprotokoll eller elevprotokoll. Det vil si en protokoll hvor skolens […]


Skrevet av

Artikkelen omhandler utskrivningsprotokollene i arkivene etter de ulike Skole som oppbevares ved Bergen Byarkiv. Når en elev slutter ved en skole før endt skolegang blir det notert i utskrivningsprotokollen. Utskrivningsprotokoller finnes i flere typer arkiver, som f.eks. fra ulike institusjoner som sinnssykeasyler og andre helseinstitusjoner, barnehjem o.a. Se artikkelen om skole. En utskrivningsprotokoll inneholder opplysninger om elevens navn, […]


Skrevet av