Forfatterarkiv for: Ine Merete Baadsvik

Ordet matrikkel kommer av det latinske matricula, som betyr fortegnelse eller liste. Matrikkel kan brukes om forskjellige typer lister eller registre, men forekommer i dag helst som betegnelse på et offentlig register over grunneiendom. I denne artikkelen handler det om Skole hovedmatrikler, som er en innskrivningsprotokoll eller elevprotokoll. Det vil si en protokoll hvor skolens […]


Skrevet av

Artikkelen omhandler utskrivningsprotokollene i arkivene etter de ulike Skole som oppbevares ved Bergen Byarkiv. Når en elev slutter ved en skole før endt skolegang blir det notert i utskrivningsprotokollen. Utskrivningsprotokoller finnes i flere typer arkiver, som f.eks. fra ulike institusjoner som sinnssykeasyler og andre helseinstitusjoner, barnehjem o.a. Se artikkelen om skole. En utskrivningsprotokoll inneholder opplysninger om elevens navn, […]


Skrevet av

Bergens første skole var katedralskolen (latinskolen), som utdannet prester og andre tilknyttet kirken. Katedralskolen i Bergen ble trolig grunnlagt i siste halvdel av 1100-tallet. Den lå ved Kristkirken på Holmen i nærheten av Bergenhus festning. Skolen er fortsatt i drift og ligger nå ved dagens Domkirke. I tillegg til teologi ble det undervist i de syv […]


Skrevet av

Fridalen skole ligger i Bøkeveien 19 i Årstad bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i 1939, og inneholdt 28 klasserom, gymnastikksaler, matsal, kinosal m.m. Arkitekt var byarkitekt Kaspar Hassel (1877-1962), han tegnet for øvrig mange av de store byskolene. Skolebygningen har en karakteristisk og monumental nyklassisistisk utforming med streng symmetri. Bygningen er sentrert om et […]


Skrevet av

Nordvik skole ligger i Fana ved grensen til Os kommune. Skolens adresse er Fanafjellsvegen 400. Nordvik er en fådelt skole. Det vil si at det er elever fra flere klassetrinn samlet i én klasse. Dette er på grunn av at Nordvik er en liten skole med få elever. Det har vært holdt skole i Nordvik […]


Skrevet av

Ulsetskogen skole ligger i Åsane bydel i Bergen. Adressen er Ulsetskogen 14. Skolen er tegnet av arkitekt Sigmund Myking, og ble åpnet i 1971. Ulsetskogen er en barneskole med 7 trinn. I skoleåret 2007/2008 går det ca. 220 elever her. I 1995 ble skolen bygget ut med et mellombygg, og består nå av tre bygninger; hovedbygg, gymsal og en paviljong. Skolen […]


Skrevet av