Forfatterarkiv for: Ine Merete Baadsvik og Arne Skivenes

Kvinnehistorie som forskningsdisiplin vokste frem på 1960 og -70 tallet og omfatter studier av kvinnens samfunnsmessige stilling og rolle. I Skandinavia har feltet vært preget av den retning danske Nynne Koch ga det. Hun benevnte feltet «feminologi» som hun definerte slik: «Feminologi er et nyt ord … Det betegner studiet af kvindens situation i videste […]


Skrevet av