Forfatterarkiv for: Ingfrid Bækken

Åsanes kommunevåpen ble tatt i bruk på 1960-tallet, men ble aldri offisielt godkjent før kommunen ble innlemmet i Bergen i 1972. Åsane herred, senere Åsane kommune, var en kommune nord for Bergen, som ble innlemmet i Bergen ved kommunesammenslåingen i 1972. Kommunen ble skilt ut fra Hamre herred fra 1. januar 1904. Kommunen tilsvarer området […]


Skrevet av

Munin var elevsamfunnet ved Hambros skole i Bergen. Hambros skole var byens største private skole, opprettet av Edvard Isak Hambro i 1878. Svært mange høyere skoler landet over hadde slike elevsamfunn, og har det fortsatt, som f.eks. Bergen Katedralskoles elevsamfunn Hugin. Hambros skole brant i bybrannen i 1916, og ble nedlagt etter det. Dermed opphørte […]


Skrevet av