Forfatterarkiv for: Irene Valvik Vågen

Solheimsgaten sør var et av tre utvalgte sentrumsstrøk som Bergens Saneringsinstitutt i 1969 anbefalte kommunen å totalsanere. De andre to strøkene var Damsgårdsveien nord og Marken. Strøket var avgrenset av Solheimsgaten, Løbergsveien, Skrivergaten og Michael Krohns gate. Området som kommunen ønsket å sanere omfattet også deler av BMVs eiendom, «Dongen». Solheimsgaten sør besto for det meste av trehus som […]


Skrevet av

Nonneseterkvartalet er området mellom jernbanestasjonen og Bygarasjen. I middelalderen tilhørte området Nonneseter kloster, og fra begynnelsen av 1500-tallet var området en del av Vincens Lunges residens, Lungegården. På begynnelsen av 1990-tallet var det bare et par kvartaler igjen av den gamle bebyggelsen av skorsteinshus fra slutten av 1800-tallet tilbake på Nonneseter. Etter byggingen av Bygarasjen lå […]


Skrevet av

Marken er i dag et populært sentrumsstrøk som har beholdt mye av sitt gamle særpreg. Det har imidlertid ikke alltid vært idyll i Marken-området. Området var tidligere nedslitt og preget av manglende vedlikehold. Alt før første verdenskrig var det planer om å sanere Marken, men det var først i 1953 at et forslag til reguleringplan, som inkluderte Marken, ble forelagt kommunen. Bergen kommune […]


Skrevet av

Damsgårdsveien nord var et av tre utvalgte sentrumsstrøk som Bergens Saneringsinstitutt i 1969 anbefalte kommunen å totalsanere. De andre to strøkene var Solheimsgaten sør og Marken. Strøket var området rundt Damsgårdsveien, avgrenset av Michael Krohns gate og Puddefjorden. Damsgårdsveien nord besto for det meste av trehus som etter datidens boligstandard var elendig. Området ble regulert til næringsvirksomhet. Saneringsarbeidet startet opp […]


Skrevet av

På slutten av 1960-tallet startet Bergens Saneringsinstitutt å utrede muligheten for sanering av enkelte kvartaler i Nedre Nygård-området. Saneringsplanene ble imidlertid henlagt, men arbeidet med å rehabilitere området kom igjen på agendaen på 1980-tallet. Det var da arvtakeren til Bergens Saneringsinstitutt, IBB, som overtok arbeidet med å få høynet boligstandarden i området. Arbeidet startet opp på slutten av 1980-tallet og varte inn […]


Skrevet av