Forfatterarkiv for: Kari Siverts

Fengselsundervisning var betegnelsen på den skoleundervisning som unge innsatte i fengsel under 18 år var pålagt å gjennomføre. Undervisningen var gitt i henhold til Lov om fængslesvæsenet av 1958 og Lov om Tvangsarbeide av 1900 som bestemte at «….Personer under 18 Aar skal i regelen alltid modtage saadan» (dvs. undervisning). Undervisning hadde til hensikt å skaffe den innsatte en […]


Skrevet av