Forfatterarkiv for: Kjerstin Kragseth

Private hyttebøker havner sjelden i arkivene. Når bedrifter og organisasjoner leverer inn sine arkiver, følger de imidlertid gjerne med. Her kan man lese om generasjoners fritid og aktiviteter på hyttetur, enten det er fiskelykke, kaggetømming eller solnedgang. Hyttebøker er en verdifull kulturhistorisk kilde til å forstå menneskers dagligliv og fritid.


Skrevet av

Bergens Postbudforening ble etablert i 1892 som en fagforening for fast ansatte «funktionærer af budklassen, samt kassetømmere og landpostbud». Postbudenes Landsforbund ble etablert av foreninger i Kristiania, Trondheim og Drammen i 1901, og foreningen i Bergen sluttet seg til den i 1903. Organisasjonen ble etter hvert delt opp i flere mindre foreninger med egne interesser. […]


Skrevet av

Turn- og idrettsforeningen Viking ble offisielt stiftet av tolv arbeiderklassegutter den 17. mai 1892. Foreningens opprinnelige navn var Idrætsklub Viking, men dette ble endret til det nåværende i 1911. Forkortelsen TIF Viking er vanlig å bruke skriftlig, og muntlig kun Viking. De første årene drev foreningen med turn, skyting med salongrifle, roing, løp, fjellturer og […]


Skrevet av

Det norske Postmannslag ble stiftet i Kristiania den 24. februar 1884 under navnet «Postfunktionærenes Forening, Christiania». Det første norske postmannsmøte ble avholdt i 1892 og sakene dreide seg om lønninger, arbeidstid, ferier, uniformsspørsmålet og elev-vesenet. Foreningen endret navn i 1893 til «Det norske Postmannslag» (DNP), og organisasjonen ønsket å inkludere postfolk fra alle kanter av landet. Bergen […]


Skrevet av

Mot slutten av 1890-årene ble fagforeningenes krav om ferie innfridd. Organisert foreningsvirksomhet, rekreasjonsfond, og muligheten for sameie gjorde det på begynnelsen av 1900-tallet mulig for vanlige arbeidsfolk å realisere hyttedrømmen.Skorpen Feriehjem kom Den Norske Postorganisasjon (DNP) i eie i 1923 og var et ferietilbud til norske postfolk i over åtti år. Den tidligere prakteiendommen til skipsmegler Fridtjov […]


Skrevet av

Kirkevoll barne- og ungdomsskole ligger i området ved Stend og Fanabygden innerst i Fanafjorden, med adresse Fanaveien 314. Fana kirke er nærmeste nabo. Skolen ble grunnlagt i 1893 og var da en sammenslutning av ulike skoler inndelt i kretser. Åneskretsen ble delt, og Hamre, Kismul, Sæle, Titlestad og Smedsvik ble lagt til Kirkekretsen og slått sammen med […]


Skrevet av

Bergensingeniørenes Dameforening ble stiftet den 4. desember 1929. Initiativtakerne var Dagny Eide, Elisabeth Falkenberg, Anna Kahrs, Ebba Sørås og Dagmar Gleditch. Medlemskap skulle være åpent for alle hustruer av medlemmer i Den Norske Ingeniørforening, Bergens avdeling. Foreningen hadde til formål først og fremst å samle inn penger til et Ingeniørenes Hus i byen, dernest å sørge for at […]


Skrevet av

Forløperen til Den norske Ingeniørforening NIF, Den norske ingeniør- og arkitektforening, ble stiftet i Christiania i 1874. Bergen Tekniske Forening, stiftet i 1880, sprang ut fra miljøet omkring Bergen Tekniske Skole, og ble fra 1896-1908 kalt Bergen Polytekniske forening.  Ingeniørene dannet sin egen undergruppe av denne i 1905, Bergens Ingeniør- og arkitektforening. I 1908 skjedde […]


Skrevet av