Forfatterarkiv for: Knut Geelmuyden

Norges eldste folketelling er fra 1769 og inneholder stort sett ikke navn på personene. Før den tid finnes enkelte manntall, d.v.s. at tellingen stort sett mangler opplysninger om kvinnene. Folketellinga 1801 er den første norske folketelling som i prinsippet omfattet samtlige personer i by og bygd. Fra 1815 til 1875 finnes folketellinger hvert tiende år, men før […]


Skrevet av

Fra 1905 ble det adgang til å opprette folkeregister i kommunene. Folkeregisteret i Oslo (Kristiania) ble opprettet i 1906, i Bergen 1912, Drammen i 1914 og Stavanger i 1916. Også Laksevåg fikk folkeregister tidlig. I 1942 ble det bestemt at folkeregister skulle opprettes i alle kommuner.  Ordningen ble stadfestet ved lov av 1946.  Folkeregistrene var kommunale […]


Skrevet av