Forfatterarkiv for: Lars Bostrøm Johansen

Christi Krybbe skoler er en barneskole som ligger i Vetrlidsallmenningen 10 i Bergenhus bydel. Christi Krybbe skoler består opprinnelig av to skoler som ble slått sammen: Christi Krybbe skole og Øvregaten skole. Christi Krybbe skoler er Nordens eldste eksisterende grunnskole. Etter at konfirmasjon ble tvungen i 1736 ble det behov for å lære barna opp i den kristne […]


Skrevet av

Da Hunstadsvingen barnehage åpnet høsten 1988 het den Kronstad førskole. Dette var en privat barnehage i Årstad bydel, hvor barnas foreldre stod som eiere. Foreldrene betalte 1000 kr for et andelsbrev som ble refundert når barnet sluttet. De første årene var dette en førskole som skulle forberede barna på det kommende års skolegang. Fra 1996 begynte barnehagen å ta inn […]


Skrevet av

Flaktveit barnehage er en kommunal barnehage med adresse Flaktveitsvingane 19 i Åsane bydel. Barnehagen består av to hus, Ulvhøen og Ulvedalen barnehage, og har tilsammen seks avdelinger. Ulvhøyen og Ulvedalen var opprinnelig to selvstendige barnehager som ble åpnet henholdsvis 1992 og 1993. I 2004 ble de slått sammen til Flaktveit barnehage. Barnehagen har i alt 86 […]


Skrevet av

Salhus skule er en barneskole som ligger i Vikavegen 30 i Salhus, i Åsane bydel. Dagens skolebygning ble oppført i 1956 med Torgeir Alvsaker og Einar Vaardal-Lunde som arkitekter. Det har vært skolegang i lang tid i Salhus. Før 1878 var elevene i Salhus en del av omgangsskolen i Åsane (Hamre prestegjeld). Læreren vandret mellom bygdene og underviste. I 1852 var det seks […]


Skrevet av

Søreide skole er en barneskole med adresse Ytrebygdsveien 51. Skolen tilhørte Fana kommune (fram til 1972) og senere Fana bydel før Ytrebygda ble en egen bydel i 1990. Skolen er tidligere Fana kommunes eldste skole. Etter nesten 100 år med omgangsskole fikk bygda sitt første faste skolested i 1845 i en stue på Nordeiede. Der gikk ca. 50 elever, og skoleåret var på 12 uker. I […]


Skrevet av

Marikollen skole er en ungdomsskole, med adresse Marikollen 30b, som ligger i Åsane bydel. Skolebygget stod klart til skolestart høsten 1980 med Arne Halvorsen som arkitekt. Det er 308 elever ved skolen pr. 2010. Elevene kommer fra barneskolene til Hordvik, Salhus og Mjølkeråen. Allerede i 1971 startet man planlegging av ungdomsskole i Mjølkeråen. Arkitekt og konsulenter ble engasjert til […]


Skrevet av

Garnes ungdomsskole, med adresse Garnesvegen 88, ligger i Arna bydel. Skolen ligger i et område med idrettsanlegg, barneskole og videregående skole i nærheten. Skolen ble bygget i 1970 med Jan Olav Reither som arkitekt. Skolen har pr. 2010 ca. 400 elever fordelt på rundt 14 klasser. Elevene kommer fra barneskolene Garnes, Lone, Ådnamarka og Trengereid. Garnes ungdomsskule skal […]


Skrevet av

Bjørndalsskogen skole, med adresse Bjørndalsskogen 37, ligger ved Loddefjord i Laksevåg bydel. Skolen er en barneskole som består av tre bygninger. Skolen huser 278 elver og 23 lærere pr. 2009. På 1970-tallet startet byggingen av blokker i Bjørndalsskogen. Elever fra området gikk de første årene på Nybø skole (1.-3. klassetrinn) og Valheim skole. En økning i folketallet kombinert med ønske om kortere skolevei fikk en del […]


Skrevet av

Nordnes skole er en barneskole som ligger i Nordnesparken 3 i Bergenhus bydel. I tillegg til barneskolen er her også utdanningssenter for sterkt funksjonshemmede. Siden 1849 har det vært skole på Nordnes. Først i Strandgaten, deretter på Tollbodallmenningen. Og med den store befolkningsveksten i Bergen på slutten av 1800-tallet var det behov for en ny skolebygning. Fra […]


Skrevet av

Rothaugen skole er en ungdomsskole med adresse Rotthaugsgaten 10.  Skolen ligger flott til på en fjellknaus med utsikt over Skuteviken, Byfjorden og Askøy. Ordet «Roth» kommer fra tysk og betyr da også fjellknaus. Skolen ble bygget i 1912 med Kaspar Frederik Hassel som arkitekt. Opp gjennom årene har skolen inneholdt flere skoleslag. Skolen startet som folkeskole og på 1950-tallet […]


Skrevet av

Lønborg skole ble lagt ned i 1991. Skolen hadde adresse Hellebakken 35 i ytre Sandviken. Skolen ble bygget som barneskole i 1963/1964, tatt i bruk i august 1964 og innviet i mai 1965. Fra skoleåret 1978/1979 ble Lønborg skole ungdomsskole for Hellen/Lønborg distrikt. I forbindelse med overgangen fra barneskole til ungdomsskole ble det gjort en […]


Skrevet av

Li skole, med adresse Liakroken 29, er en barneskole som ligger på Nyborg i Åsane bydel. Skolen ble oppført i 1980 med Øyvind Maurseth som arkitekt. Skolen hadde 218 elever og 21 lærere pr. 2009. Li skole består av små enheter i en stor skole. En avdeling består av 2-3 klasserom, garderobe, toaletter og grupperom. Elevene får en […]


Skrevet av

Helldal skoler er en barneskole som ligger i Hardangerveien 160 i Fana bydel. Skolen er nå lagt ned. Flere skolebygninger har vært i bruk opp gjennom årene. Men før Helldal krets fikk eget skolebygg var det omgangsskole med Riple krets. Den startet allerede i 1750. Kretsen fikk sin første skolestue i 1868. Den første bygningen til Helldal skole ble bygget […]


Skrevet av

Seljedalen skoler ligger i Vestlundveien 50 i Fyllingsdalen bydel. Skolen er en barneskole som ble oppført i 1976. Arkitekt var Helge E. Knutsen ved Byggseksjonens arkitektkontor. I 1997 ble et nybygg for skolefritidsordningen (SFO) tatt i bruk. Skolen har 185 elever og 15 lærere (2009). Arbeidet med å få bygget en barneskole i Seljedalen til avlastning for […]


Skrevet av

Bygningen etter tidligere Samdal barneskole ligger i Haugsdalsvegen 514 i Fana bydel. Etter vel 110 års drift ved Samdal skole ble skolen lagt ned i 2009 og elevene ble flyttet til Kaland skole. Samdal fikk skolehus i 1898 som inneholdt klasserom og lærerboliger. Skolen fikk et nytt tilbygg som ble tatt i bruk i 1973 (arkitekt […]


Skrevet av

Riple skule er en barneskole som ligger i Totlandsvegen 415 i Fana bydel. Skolen har variert naturen rundt seg, med grønnkledde åser og vann med våtmarksområder. Kretsen fikk sitt første skolehus i 1904. Dagens skole ble bygd i 1983 med Einar Tønseth som arkitekt. Skolen er en fådelt skole med 31 elever og 4 lærerere pr. 2009. Skolen […]


Skrevet av

Hordvik skoler ligger i Midtre Prestavegen 18 i Åsane bydel. Skolen er en barneskole med 240 elever og 19 lærere (Pr. 2009). I Hordvik har flere bygninger vært i bruk som skole. Det første skolehuset i Hordvik ble bygd i 1892. Dette bygget var i bruk fram til det ble revet i 1951. En ny skole […]


Skrevet av

Garnes skule ligger i Øvre Seimsmark 52 i Arna bydel. Skolen er en barneskole som ble oppført  i 1960. Arkitekt var Sonja Christie. Pr. 2007 hadde skolen ca. 300 elever og 43 ansatte. Arkivet etter Garnes skole (A-1238) oppbevares ved Bergen Byarkiv. Informasjon om aktiviteter med tilknytning til skolen finnes i arkivene etter 17. mai-komiteen ved Garnes […]


Skrevet av

Lyderhorn skole ligger like under et av Bergens sju fjell; Lyderhorn, i Kjøkkelvikveien 27 i Laksevåg bydel. Skolen ble bygget i 1970 som ungdomsskole. Arkitekt var Fr. Theodor Olsen. I 1998 ble Lyderhorn skole slått sammen med Nybø skoletil Kjøkkelvik skole. Etter sammenslåingen ble skolen en kombinert barne- og ungdomsskole. Arkivet etter Lyderhorn skole (A-3868) oppbevares ved […]


Skrevet av