Forfatterarkiv for: Lars Bostrøm Johansen

Lyderhorn skole ligger like under et av Bergens sju fjell; Lyderhorn, i Kjøkkelvikveien 27 i Laksevåg bydel. Skolen ble bygget i 1970 som ungdomsskole. Arkitekt var Fr. Theodor Olsen. I 1998 ble Lyderhorn skole slått sammen med Nybø skoletil Kjøkkelvik skole. Etter sammenslåingen ble skolen en kombinert barne- og ungdomsskole. Arkivet etter Lyderhorn skole (A-3868) oppbevares ved […]


Skrevet av

Nattland skole ligger i Merkurveien 30 i Fana bydel. Skolen åpnet i 1964 som en barneskole, arkitekt var Øyvind Lien. I 1972 ble skolen utbygget og omgjort til en kombinert barne- og ungdomsskole. I 1997 fikk skolen igjen et nybygg som kom til å romme ungdomstrinn, administrasjon og personalrom. Skolen har 535 elever og ca. 60 ansatte (pr. 2009). […]


Skrevet av

Møhlenpris skole er en barneskolesom ligger i Thormøhlensgate 25 i Bergenhus bydel. Skolen ble tatt i bruk i 1912 etter en byggeperiode på 8 måneder. Da skolen ble bygget var den velutstyrt og moderne for sin tid med 21 klasserom fordelt over 3 etasjer, inkludert loft med bl.a tegnesal og naturfagsal. I tillegg var rommet skolen lesesal, […]


Skrevet av

Kalfarveien barnehage er kommunal og åpnet i 1976. Barnehagen ligger i Kalfarveien 43 i Bergenhus bydel. Barnehagen satser spesielt på tre områder: vennskap (sosial kompetanse), språk og flerkulturelt arbeid. Kalfarveien barnehage har fire avdelinger med totalt 53 barn (pr. 2009). Se barnehagens nettside. Arkivet etter Kalfarveien barnehage (A-4206) oppbevares ved Bergen Byarkiv. Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna […]


Skrevet av

Granebo naturbarnehage ble godkjent til bruk som barnehage i 1967. Den ble drevet i privat regi til den ble overtatt av Bergen kommune i 1992. I dag består barnehagen av av to hus: Granebo og Radiostasjonen. Begge bygningene ligger på Fløyen. Det at barnehagen er en naturbarnehage betyr at mye av virksomheten er lagt til naturen. Barna er ute store […]


Skrevet av

Ytre Arna barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Gudrun Kolderups vei 22 i Arna bydel. Barnehagen ble åpnet i 1955 av bedriften Arne Fabrikker. Fabrikken var en av landets største og viktigste tekstilfabrikker som besto av to større fabrikker: bomullsvarefabrikken og ullvarefabrikken. Bygda Ytre Arna ble bygget rundt fabrikken, og ble et industrisamfunn som […]


Skrevet av

Trollskogen barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Breistein i Åsane bydel. Da barnehagen åpnet i 1977, var den drevet av fylkeskommunen og kaltes Vestlandsheimen personalbarnehage. Vestlandsheimen ble bygd som sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Barnehagen var en rekrutteringsbarnehage for ansatte ved Vestlandsheimen og ved Helse og sosiale […]


Skrevet av

Vadmyra barnehage eies og drives av Bergen kommune. Barnehagen ligger i Vestre Vadmyra 2 D med Lyngfaret barnehage og Vadmyra skole som naboer. Det var Laksevåg kommune som planla og fikk barnehagen bygd i 1971, men da barnehagen åpnet i 1972 var barnehagen og bydelen en del av Bergen kommune. Siden alle heldagsbarnehager fram til ca. 1980 ble […]


Skrevet av

Nordås barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i august 1986. Med sin beliggenhet i Nordåsvegen 179 i Ytrebygda bydel, ligger barnehagen idyllisk til i et område med skog og lite trafikk. Se ellers barnehagens nettside. Arkivet etter Nordås barnehage (A-4208) oppbevares ved Bergen Byarkiv. Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg […]


Skrevet av

Arnatveit barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i 1984. Barnehagen ligger i Hølbekken 1 i Arna og har et stort og variert uteområde. I dag (2009) har barnehagen 57 barn, fordelt på fire avdelinger. Språkutvikling og glede ved fysisk aktivitet er viktige satsingsområder. Barnehagen er dessuten pilotbarnehage i prosjektet «Den kulturelle bæremeisen». Dette er et […]


Skrevet av

Hellebakken barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Hellebakken 31. Barnehagen åpnet i 1970, mens bygningen allerede ble bygget og brukt som tyskerbrakke under 2. verdenskrig. I 2006 ble barnehagene Hellebakken og Solbakken slått sammen, og går nå under navnet Solbakken barnehage. I Hellebakken ligger to av barnehagens seks avdelinger. Se Solbakken barnehages nettsider. Arkivet […]


Skrevet av

Solbakken barnehage er en kommunal barnehage som ligger i ytre Sandviken. Barnehagen åpnet i 1971. Barnehagen ligger i flotte omgivelser, omkranset av både by, natur, sjø og fjell. I 2006 ble Hellebakken og Solbakken barnehager slått sammen til én barnehage med fellesnavn Solbakken barnehage. Selv om barnehagen består av to hus med ca. et kvarters […]


Skrevet av

Liakroken barnehage er en kommunal barnehage som ble åpnet i 1981. Barnehagen, som består av to hus, ligger i et grøntområde sammen med blokkbebyggelsen Liakroken i Åsane bydel. Barnehagen ble utvidet i 2006 med å overta nabobygget. Denne bygningen hadde tidligere vært brukt til grendeskole. Med utvidelsen på plass, fikk barnehagen 46 nye småbarnsplasser og fire nye avdelinger. I dag (2009) har […]


Skrevet av

Salhus barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Vikavegen 10 i Salhus. Barnehagen åpnet i november 1973. Den har én avdeling med barn i aldersgruppen 2-6 år. Totalt er det plass for 20 barn. To av disse plassene er forbeholdt barn under 3 år. Barnehagen har skolen og kirken som nærmeste naboer og er en typisk […]


Skrevet av