Forfatterarkiv for: Marit Haugland og Ragnhild Botheim

Med barnevern menes tiltak for å fremme barns og ungdoms velferd og utvikling. Barnevernet er en offentlig oppgave som skal sikre barns oppvekstvilkår ved å gi barn, unge og familier støtte i vanskelige situasjoner. Oppgavene har variert opp gjennom tiden, forandringene er gjort i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I dag er oppgavene hjemlet […]


Skrevet av