Forfatterarkiv for: Marit Haugland

Barnehage er en betegnelse for institusjon som tilbyr barn i alderen 0 – 6 år et pedagogisk tilbud med profesjonelt utdannete førskolelærere. Bergen fikk sin første daginstitusjon for barn i 1841; Bergens Barneasyl, som de første årene holdt til i Latinskolens bygning i Lille Øvregate. Driftsformen var en stiftelse som mottok økonomiske midler og gaver fra private givere. Opprettelsen av […]


Skrevet av