Forfatterarkiv for: Marit Haugland

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn og unges opplæringssituasjon og behov for tilpasset undervisning. Tjenesten gjelder i hovedsak elever i grunnskolen, det vil si fra 1. – 10. klasse, men det er også etablert en ordning for eldre elever som av […]


Skrevet av