Forfatterarkiv for: Øystein Brekke

Det hurtig voksende Fana herred var på 1930-tallet fortsatt uten egen kino. Behovet ble møtt da herredsstyret 22. november 1934 ga Henrik Negaard tillatelse til å drive kinematograf på Minde. Negaard fikk kjøpe herredets tomt ved Storetveitveien, br. nr. 193 av gr. nr. 13 og Fanahallen kino ble åpnet 30. november 1935. Salen hadde 600 sitteplasser og ble bygget bare noen meter fra […]


Skrevet av

Den første faste kinoen i Bergen het «Olympia» og ble opprettet i 1905. Den skal ha ligget i en kjellerbod på Bryggen, men sikre opplysninger om kinoens barndom i Bergen finnes det lite av. Det sprang raskt opp en rekke etablissementer, som «Hansa» i den gamle delen av Bryggen, «Kosmorama» ved Haolbergsstatuen, kinoen i Steinkjelleren, […]


Skrevet av

Lydfilmen ble oppfunnet i 1927, og ble introdusert i Bergen i 1930. Den ble snart enerådende. Men før dette hadde filmframvisningene blitt akkompagnert av levende musikk. Da Bergens Kommunale Kinematografer ble opprettet i 1920 var ca. 40 musikere engasjert av byens kinoer. Konsertpaleet, Logen og Eldorado hadde alle 7-8 manns orkestre med egen kapelleder, mens de mindre kinoene kunne klare […]


Skrevet av

Avisenes filmanmeldelser har siden kinoens barndom vært til hjelp for potensielle kinogjengere – eller til ergrelse for dem som har sett en film og er uenig i anmelderens dom. De som driver kinoene har også lest filmanmeldelser, klippet dem ut og tatt vare på dem i sine arkiv. Anmeldelser fra hovedstadsavisene kunne f.eks. være til hjelp […]


Skrevet av