Forfatterarkiv for: Kristin Skille Olsen

Fana og Ytrebygda kulturkontor ble opprettet 1.1.1991, da de daværende kommunale ungdomskontorene i Bergen ble innlemmet i kommunes kulturavdeling, som et ledd i en endringsprosess i Kommunalavdeling for fritid, kultur og kirke. Bakgrunnen for omorganiseringen var å utvide virksomheten innen kulturfeltet, bl.a. ved å delegere ansvar og myndighet fra sentralt nivå til bydelsnivå. Endringen medførte […]


Skrevet av