Forfatterarkiv for: Terje Haram

De første ansatser til faglig organisering i Bergen fant sted på 1870-tallet, men det var først i 1885/86 med Sophus Pihls innsats at fagorganisering slo igjennom her. Med fagorganisering mener vi her organisering/sammenslutning av arbeidstakere. Disse organisasjoner håndterer arbeidstakeres (arbeidsselgeres) rettigheter i forhold til arbeidsgivere (arbeidskjøpere). Noen er knyttet til Landsorganisasjonen (LO), andre er uten partipolitisk […]


Skrevet av

Organisasjoner er frivillige sammenslutninger av personer som skal arbeide for et bestemt formål. Dette kan være av arbeidsrettslig eller arbeidsfaglig art, politisk, religiøs-, idrettslig-, humanitær eller kulturell art. Mange foreninger tilhører flere kategorier samtidig, feks et religiøst kor eller en fagforenings idrettslag. Organisasjonenes fremvekst i Norge starter på 1850-tallet med næringspolitiske foreninger og dannelsesforeninger. Utover fra 1880-årene […]


Skrevet av

Med bedrifter mener vi arbeidsplasser som har til formål å produsere en vare eller en tjeneste. Bedriften kan ha fra en til mange ansatte. Varen som blir produsert kan være en konsumentvare, som går direkte til forbruker, eller en vare som selges med tanke på videreforedling. Tjenesten kan være rettet mot andre bedrifter eller mot enkeltmennesker. […]


Skrevet av