Forfatterarkiv for: Torgeir Aase

Gutteklubben Ørn ble stiftet av fire kamerater i tolv-tretten års-alderen den 11. mai 1914. Friluftsliv og idrett var i denne perioden på sterk fremmarsj. Det var en trend å stifte foreninger med dette som formål, og disse ble dannet, ikke bare i Bergen, men over hele landet. Foreningen var aktiv med hensyn til ukentlige møter, […]


Skrevet av

Sparebanker er organisert som selveiende institusjoner uten eksterne eiere, i motsetning til forretningsbanker, som er aksjeselskap der interessentene står som innehavere. Hovedmotivet bak opprettelsen av de første sparebankene var å etablere sparemuligheter for personer med begrensede inntektsmidler. Ideen om at distriktenes egne sparemidler skulle komme det lokale næringslivet til gode stod også sentralt. Sparebankene ble […]


Skrevet av

Sparebanker er organisert som selveiende institusjoner uten eksterne eiere, i motsetning til forretningsbanker, som er aksjeselskap der interessentene står som innehavere. Hovedmotivet bak opprettelsen av de første sparebankene var å etablere sparemuligheter for personer med begrensede inntektsmidler. Ideen om at distriktenes egne sparemidler skulle komme det lokale næringslivet til gode stod også sentralt. Sparebankene ble […]


Skrevet av

Sparebanker er organisert som selveiende institusjoner uten eksterne eiere, i motsetning til forretningsbanker, som er aksjeselskap der interessentene står som innehavere. Hovedmotivet bak opprettelsen av de første sparebankene var å etablere sparemuligheter for personer med begrensede inntektsmidler. Ideen om at distriktenes egne sparemidler skulle komme det lokale næringslivet til gode stod også sentralt. Sparebankene ble […]


Skrevet av

Dale kraftstasjon i Vaksdal kommune ligger nederst av kraftverkene i Bergsdalsvassdraget. Vannfallet i Bergsdalselven har vært industrielt utnyttet siden Dale fabrikker anla en tekstilmølle på stedet i 1879. I dag produserer kraftstasjonene Dale, Fosse, Kaldestad og Hodnaberg elektrisk energi ved at vann strømmer gjennom turbiner. Høydeforskjellen mellom vannet før og etter turbinene gir et energipotensial […]


Skrevet av