Forfatterarkiv for: Vebjørn Elvebakk

En straffeprotokoll fra skolesektoren dokumenterer omstendighetene rundt disiplinære sanksjoner overfor elevene. Å straffe alvorlige forseelser med ris eller stokk var vanlig i norsk skole helt frem til det ble forbudt ved skoleloven av 1936. I nyere tid påtales uønsket adferd gjerne gjennom muntlige irrettesettelser og meldinger med hjem til foreldrene. Straffeprotokoller finnes i enkelte av skolearkivene som er avlevert til Byarkivet. Se Lister og referanser. I tillegg finnes materiale […]


Skrevet av

«Sjøkorpset» var et underbruk av Politiklubbene i Bergen viet båtliv og maritim opplæring. Opplæringsbåtene var skaffet til veie av rederier og privatpersoner og korpset hadde både seil- og motorbåter. Sjøkorpset disponerte også lokaler ved Flyhavnen i Sandviken og hadde tilgang til en kontrollstasjon på Flatøy. Moderorganisasjonen Politiklubbene i Bergen var en fritidsorganisasjon som søkte å motvirke sosialt forfall ved […]


Skrevet av

Politiklubbene i Bergen var en ideell fritidsorganisasjon for barn og ungdom. Bakermester John Skaaland og politibetjent Gunnar Aasbø grunnla bevegelsen i 1954 under navnet «Politiets gutteklubb». De to innstifterne hadde også vært sentrale i forløperen Politiets barneturer (1948-1954). Klubbene var svært fremgangsrike de første årene og hadde på det meste 17 underavdelinger som igjen disponerte ti […]


Skrevet av

  Politiets barneturer var et sosialt rettet tiltak som ble organisert av  Bergenspolitiet i samarbeid med bakermester John Skaaland. I årene 1948-1954 stilte Politiet med busser og sjåfører for å skysse sentrumsbarn ut på landet i sommerferien. Skyssordningen ble støttet av byens aviser og oljeselskaper i form av gratis annonser og bensin. Barneturene er å […]


Skrevet av

Bergen kommune, Voksenopplæring Sør var en voksenopplæringsenhet for psykisk utviklingshemmede i bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen. Institusjonen hadde i årene 1970-1986 (ca.) navnet Christiegården skole. Skolens undervisningstilbud dekket både grunnskoletrinnet og videregående opplæring. Driften ble finansiert av Bergen kommune og Hordaland fylkekommune. I 1986 skiftet skolen navn til Voksenopplæring Sør og fikk lokaler ved Gimle ungdomsskole. […]


Skrevet av

Ulsmåg skole er en barneskole som ligger i Totlandsvegen 53, Fana bydel. Skolebygningen er tegnet av arkitektene Jakob Myklebust og Bjørn Simonnæs og ble oppført i 1971. På bakgrunn av forventet tilflytting til området vedtok Fana kommune å bygge en ny skole på Ulsmåg. Skolekretsen ble skilt ut fra Midtun skole i 1971 og besto av […]


Skrevet av

Gyldenpris skole ble opprettet i 1919. Den midlertidige skolen kom som et resultat av den omfattende byggingen av brakker og halvpermanente hus i området i årene etter bergensbrannen i 1916. Bergen kommune besørget etableringen av skolen selv om Gyldenpris tilhørte Laksevåg Herred (avstått til Bergen i 1921). Skolebygget var en brakke med tre klasserom og lærerværelse og lå omtrent i det området […]


Skrevet av

Ytre Sandviken skole åpnet i 1894. Skolen lå i krysset Helleveien/Breiviksbakken og tok imot elever mellom syv og ti år fra området mellom Storemøllen og Hellen. Ved oppstarten hadde skolen 39 elever. Etter den andre verdenskrig ble det klart at befolkningsveksten i nærområdet gjorde det maktpåliggende å bygge en ny og større skole. Den nye Hellen skole ble innvidd i […]


Skrevet av

Skjold skole er en barneskole som ligger i Fanavegen 59, Fana bydel. Skolebygningen er tegnet av arkitekt Øystein Nestaas og ble oppført i 1958. Skolen ble offisielt åpnet høsten samme år. Skolens gymsal ble benyttet som midlertidig forsamlingshus for Skjold menighet inntil Skjold kirke sto ferdig i 1998. Skjold skole har i dag ca. 450 […]


Skrevet av

Flaktveit skoler er en barneskole som ligger i Flaktveitsvingane 17, Åsane bydel. Skolebygningen ble oppført i årene 1985-1991. Arkitekter: Jarle Pedersen og Jan Haaland. Skolen ble i 2008 som den første skolen i Bergen sertifisert som «grønn skole» av den internasjonale miljøorganisasjonen Foundation for Enviromental Education (FEE). Flaktveit skole feirer sitt 25-årsjublieum i 2010. Opplysninger […]


Skrevet av

  Haukedalen skoler er en barneskole som ligger i Hesthaugvegen 91 i Åsane bydel. Skolen ble innviet i 1973. Arkitekt var Peder Ristesund. Da skolebygningen sto ferdig inneholdt den 18 undervisningsrom, tre grupperom og huset 410 elever. Haukedalen var en barne- og ungdomskole frem til 1991. Skolen ble utvidet i 1996 med et nybygg kalt «Haukeredet», tegnet av Origo […]


Skrevet av

Slåtthaug skole er en ungdomsskole som ligger i Slåtthaugveien 138, like sør for Nestun sentrum. Skolebygningen er tegnet av arkitekt Arne Halvorsen og ble oppført i 1970.Skolen er en del av et større skole- og idrettsanlegg på Slåtthaug. I dette området finnes også videregående skole, idrettshall, svømmehall, isbane, fotballbane og turterreng. Ungdomsskolen har gjennomgått flere […]


Skrevet av

Tunes skole var en barneskole som lå i Tunesvegen 225 på Garnes. Skolebygget ble oppført i 1959 og var tegnet av arkitekt Einar Vaardal-Lunde. Skolen var delt i fire klasser og elevene kom fra Tunes og områdene rundt de tidligere nedlagte Takvam skole og Romslo skole. Et nytt tilbygg ble innviet i 1991. Sommeren 2008 […]


Skrevet av

Hellen skole er en barneskole som ligger i Helleveien 118. Bygningen er tegnet av arkitekt Eystein Michalsen. Skolen ble innviet i 1955 og erstattet da Ytre Sandviken skole som samtidig ble nedlagt. Hellen skole var den første nye skolen som ble bygget i Bergen etter den andre verdenskrig, og ble i mange år vist frem til besøkende som […]


Skrevet av

Liland skole ligger i Lilandsvegen 50 i Blomsterdalen. Skolebygningen fra 1940 er tegnet av arkitekt Erling Ross. Det første skolebygget på Liland ble tatt i bruk 1881. Blant de første som begynte på skolen var tidligere elever fra den nylig nedlagte fabrikkskolen ved Glassverket på Flesland. Nytt skolebygg ble reist 1900. Dagens skolebygg ble oppført i […]


Skrevet av

Ny Krohnborg skole ligger i Rogagaten 9 i Solheimsviken. Skolen sto ferdig i 1924 og er tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel. Bakgrunnen for opprettelsen var den store tilflyttingen til områdene rundt Solheimsviken etter bybrannen i 1916. Ved åpningen huset skolen 1174 elever, fordelt på 36 klasser. Bygningen inneholdt 34 klasserom, rikelig med spesialrom og et svømmebasseng. Under krigen var […]


Skrevet av