Stikkordsarkiv: Barn

For kvinner var det lenge en stor skam å få barn utenfor ekteskap, og de fleste ugifte mødrene slet også økonomisk. Mange fant det svært vanskelig å kombinere omsorg for barn med inntektsgivende arbeid og så seg tvunget til å sette bort barnet sitt til andre. Barnedødeligheten var dobbelt så stor som for barn med […]


Skrevet av