Stikkordsarkiv: hyttetur

Private hyttebøker havner sjelden i arkivene. Når bedrifter og organisasjoner leverer inn sine arkiver, følger de imidlertid gjerne med. Her kan man lese om generasjoners fritid og aktiviteter på hyttetur, enten det er fiskelykke, kaggetømming eller solnedgang. Hyttebøker er en verdifull kulturhistorisk kilde til å forstå menneskers dagligliv og fritid.


Skrevet av