Norsk Sjømatarkivs første ferdig ordnede arkiv

Norsk Sjømatarkivs første ferdig ordnede arkiv

Fiskeri- og oppdrettsbedriften Erviks Laks og Ørret AS på Frøya er den første bedriften som inngikk et samarbeid med Norsk sjømatarkiv. Arkivet er nå ferdig ordnet og katalogisert ved Statsarkivet i Trondheim. Arkivlisten til bedriften kan studeres på Arkivportalen.no. Kolbjørn Ervik etablerte Erviks Laks og Ørret i 1973 sammen med sønnene Torbjørn, Anton, Ulrik, Bjørgvin, …

Read More Read More

Norsk sjømatarkiv etablert

Norsk sjømatarkiv etablert

Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale arkiv. Norsk sjømatnæring er en av landets viktigste bransjer. Derfor er det svært viktig å bevare næringens arkiver for ettertiden. Det vil tjene næringen selv, forskningsinteresser og samfunnet som helhet. Gode og tilgjengelige arkiver er sentralt i enhver bedrift. Fortellingen om Norge vil være fattigere uten næringens egne arkiver. …

Read More Read More