Liste over sjømatarkiv

Liste over sjømatarkiv

Arkiv (lenke til arkivportalen)YtterårDepotSted
Kolbjørn Ervik og Sønner AS 1911-2013SATTrøndelag
Erviks Laks og Ørret AS 1973-2013SATTrøndelag
Dypvågfiskernes Salgslag1944-1972AAKSAust-Agder
Codfarmers ASA-2013AINOslo
Meltzer, Fredrik1796-1831RAHordaland
Ravalsjøskogenes Interessentskap1797-2004SAKOBuskerud
Knudsen, Ragnvald (skipsfører)1886-1920SAKOVestfold
Sands laksefiske AS1925-1961SATRogaland
Figgenelven, laksefangsten i1877-1933SATRogaland
Markedsrådet for oppdrettsfisk1987-1991SATØTroms
Eksportutvalget for fisk1991-2005SATØTroms
Opplysningsutvalget for fisk1983-1992SATØTroms
Finnmark jordsalgskommisjon/ – jordsalgskontor/ Statskog SF Finnmark jordsalgskontor1845-2008SATØFinnmark
Sygna Akvakultur AS
SFFSogn & Fjordane
L. A. Sjong &B Co1932-1953SFFSogn & Fjordane
D/S Eystein1932-1949SFFSogn & Fjordane
Tjøme sjømannsforening1885-2016VEMUVestfold
Porsvika Fisk AS
BBAHordaland
Otra Fiskelag1962-1988AAKSAust-Agder
Bodø fiskarlag1963-2000AINNordland
Storvik Fiskerisamvirke1939-1955AINNordland
Bølstad Fiskarlag
AINNordland
Fiskebruket «Støtt»1956-1957AINNordland
Gjesøy fiskarlag1940-1981AINNordland
Kirkefjord fiskarlag1976-1990AINNordland
Lilandets fiskarlag1944-1993AINNordland
Mørsvikbotn fiskarlag1936-1984AINNordland
Seløy fiskarlag1944-1988AINNordland
Sortland fiskarlag1968-1979AINNordland
Sunnan fiskarlag1937-1979AINNordland
Øksfjord fiskarlag1937-1960AINNordland
Fiskeriutstillingskomiteen 18651864-1870BBAHordaland
Vadsø fiskersamvirkelag1940-1962FMFBFinnmark
Tønsberg fiskerforsikring1933-1940IKAKVestfold
Larvik fiskematkjøkken1919-1920IKAKVestfold
Stathelle fiskeriforsikring1950-1963IKAKTelemark
Harøsundets fiskecompagnie1913-1939ROMSMøre og Romsdal
Oslofjorden fiskerlag1919-2005SAOOslo
Fiskernes ulykkeskasse1954-1967SATTrøndelag
Tromsøsundets fiskeriforening1901-1950SATØTroms
Gamnes fiskarlag1933-1970SATØTroms
Bø fiskarlag1942-1970SATØTroms
Grøtsund fiskarlag1928-1930SATØTroms
Fiskarlaget Nord1945-2014SATØTroms
Alta fiskerinemnd1953-1997SATØFinnmark
Troms fiskeoppdretterlag1978-2000SATØTroms
Fiskerinæringens kompetansesenter1989-2004SATØTroms
Ulvesund fiskarkvinnelag1974-1994SFFSogn & Fjordane
Vågsøy fiskarlag1978-2016SFFSogn & Fjordane
Førdefjorden fiskarlag1930-1984SFFSogn & Fjordane
Frøiens fiskeriforening1899-1906TIKATrøndelag
Bøstad fiskarlag
AINNordland
Bodin fiskarlag1960-1964AINNordland
Skrova fiskarlag1945-2005AINNordland
Fleinvær fiskarlag1937-1994AINNordland
Grundstad fiskarlag1937-1990AINNordland
Helligvær fiskarlag1911-1962AINNordland
Storseløy fiskarlag1942-1963AINNordland
Storvikbugtens fiskarlag1917-1994AINNordland
Tårnvik fiskarlag1947-1982AINNordland
Vadsø fiskarlag1926-1991FMFBFinnmark
Jakobselv fiskersamvirkelag1946-2005FMFBFinnmark
Larvik fiskeriforsikringsnemnd
IKAKVestfold
Nøtterøy fiskeriforsikring
IKAKVestfold
Fiskebåtredernes Forbund
RAOslo
Mjøsen Fiskeriforening1887-1979SAHHedmark
Hamar fiskeriforening1898-1998SAHHedmark
Strønstad fiskarlag1938-2000AINNordland
Bøstrand fiskarlag1935-2001AINNordland
Nordfold fiskarlag1990-1998AINNordland
Eidsfjord fiskarlag1960-1963AINNordland
Skarsfjord fiskarlag1937-1985AINNordland
Forstranda fiskarlag
AINNordland
Bolga Fiskersamvirkelag1948-1987AINNordland
Langstranden Fiskeriselskap1954-1962AINNordland
Hanøy fiskarlag1954-1982AINNordland
Kjerringøy fiskarlag1945-1990AINNordland
Sørbygda fiskarlag1946-1971AINNordland
Sørvik fiskarlag1944-1969AINNordland
Ytterstrand fiskarlag1943-1991AINNordland
Vestertana fiskarlag1944-1966FMFBFinnmark
Lesjaskogvatnets fiskeforening1894-1975GDMOppland
Hundvåkøy fiskarlag1946-1988IKAHHordaland
Aaensire Fiskecompagni1892-1920SAKVest-Agder
Nordnes fiskarlag1944-1971SATØTroms
Skognes fiskarlag1944-1952SATØTroms
Tromsø fiskarlag1934-1952SATØTroms
Kvalvåg fiskarlag1936-1984SFFSogn & Fjordane
Barmøy fiskarlag1959-1989SFFSogn & Fjordane
Batalden fiskarlag1913-1953SFFSogn & Fjordane
Nordreisa fiskarlag1951SATØTroms
Strømnesbotn fiskarlag135-1965SATØTroms
Finnsæter fiskarlag1943-1964SATØTroms
Kasfjord fiskarlag1945-1966SATØTroms
Selje fiskarlag1977-2010SFFSogn & Fjordane
Vevring fiskarlag1937-1984SFFSogn & Fjordane
Skavøypoll fiskarkvinnelag1969-1986SFFSogn & Fjordane
Skarpenord fiskeforretning1925-1936TEMUTelemark
Nordre Leiranger fiskarlag1975-1993AINNordland
Søndre Leiranger fiskarlag1954-1998AINNordland
Austre Vågan fiskarlag1942-1965AINNordland
Langøens Fiskeriselskap AS1896-1951AINNordland
Nord-Herøy fiskarlag1943-1985AINNordland
Nordre Langøy fiskarlag1938-1975AINNordland
Sør-Offersøy fiskarlag1944-1989AINNordland
Ytre Langøy fiskarlag1937-1987AINNordland
Alsvåg Indre Fiskarlag1960-1963AINNordland
Nordland fylkes fiskarlag1879-1995AINNordland
Fiskekjøper Ragnar Riksheim1903-1970AINNordland
Sør-Herøy fiskarlag1939-1989AINNordland
Ytre Alstahaug fiskarlag1936-1971AINNordland
Norske Fiskeredskapsfabrikanters Forening1946-1966RAOslo
Garantikassen for fiskere1980-2003RAOslo
Lånekassen for fiskere1921-1966RAOslo
Ytre Rolløy Fiskarlag1943-1970SATØTroms
Ytre Stad fiskarlag1967-1988SFFSogn & Fjordane
Nord-Vågsøy fiskarlag1944-1975SFFSogn & Fjordane
Fiskahandler A. Kraft
TEMUTelemark
Leiv Nordstrand, avisklipp fiskeoppdrett1984-1990AINNordland
Bolga Fisker- og Ishuslag1937-1948AINNordland
Sild- og fiskeeksportørenes forening1895-1955SATTrøndelag
Sandvik og omegn fiskarlag1937-1939SATØTroms
Måløy Sild- og fiskarbeiderforening1955-1987SFFSogn & Fjordane
Bremanger Arbeidar- og fiskarlag1934-1945SFFSogn & Fjordane
Måløy og Holvik Fiskarkvinnelag1959-1988SFFSogn & Fjordane
Kjærstad og Tjeldnes fiskarlag1959-1972AINNordland
Vadsø fisker- og transportarbeiderforening1949-1952FMFBFinnmark
Lågen Fiskeelv A/L1935-1984OAMOppland
Kvitsøy fiskarlag1965SASTRogaland
Fiskernes redskapsfabrikk AS (REFA)1959-1991SATØTroms
Vågane og Flokenes Fiskarlag1947-1997SFFSogn & Fjordane
Sogn og Fjordane fiskarlag1918-2017SFFSogn & Fjordane
Fiskernes Samvirkelag A/L1949-1954AINNordland
Nordlands Fiskeeksport AS1919-1969AINNordland
Kristiansands Fiskegarnsfabrik AS1937-2005SAKVest-Agder
Billefjord fiskarlag1947-1986SAMIFinnmark
Fiskerhjemmet Betania i Kabelvåg1904-1918SATNordland
Tromsøsundets Gjensidige Båtforsikringsforening «Fiskeren»1906-1967SATØTroms
Fiskeprodusentenes Fellessalg A/L1971-1993SATØTroms
Fenes og Skjellesvik fiskarlag1938-1975SATØTroms
Sandstrand og omegn fiskarlag1936-1967SATØTroms
Byrknes og Øyane fiskarlag1918-1996SFFSogn & Fjordane
Måløy og Holvik fiskarlag1929-1983SFFSogn & Fjordane
Sogn og Fjordane fiskarkvinnelag1959-2012SFFSogn & Fjordane
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, avd. Tromsø1970-2005SATØTroms
Assuranseforeningen «Urædd» – Karlsøy og Helgøy Gjensidige Forsikringsforening for Fiskefarkoster1906-1966SATØTroms
Hermetikkarbeidernes forening1959-1977SATTrøndelag
Rørvik hermetikkarbeiderforening1954-1979SATTrøndelag
Tromsø hermetikkarbeiderforening1927-1940SATØTroms
Askvoll hermetikkarbeiderforening1946-1994SFFSogn & Fjordane
Grytøyra hermetikkarbeiderforening1950-1983SFFSogn & Fjordane
Hermetikkfabrikkenes eksportutvalg1940-1984SASTRogaland
Stavanger hermetikkarbeiderforening1909-1983SASTRogaland
Hermetikkfabrikkenes brislingsentral1933-1956SASTRogaland
Hermetikkindustriens kontrollinstitutt1950-1990SASTRogaland
Hermetikkfabrikkenes kipperssentral1938-1956SASTRogaland
Hermetikkfabrikkenes prisråd1923-1954SASTRogaland
Hermetikkindustriens laboratorium1902-1984SASTRogaland
Nord-Norske Hermetikkfabrikkers Forening1949-1955AINNordland
Bergens Hermetikkarbeiderforening avd. 161937-1959BBAHordaland
Hermetikkfabrikkenes Noteringsutvalg1915-1956SASTRogaland
Norconserv (Hermetikkindustriens laboratorium)1927-1981SASTRogaland
Stavanger hermetikkfabrikanters importforening1910-1927SASTRogaland
Hermetikkfabrikkenes sildcentral, Stavangerkontoret1937-1953SASTRogaland
Norsk hermetikksyndikat II1925-1929SASTRogaland
Norsk hermetikksyndikat I1919SASTRogaland
Hermetikkarbeidernes forening NNN avd 17
SATTrøndelag
Hermetikksentralen A/L1937-1978SASTRogaland
Hermetikkfabrikkenes innkjøpssentral AS1929-1931SASTRogaland
Norske hermetikkfabrikkers Landsforening, De1920-1981SASTRogaland
Reklamefondet for Den Norske Hermetikkindustri1922-1984SASTRogaland
Gannsfjord Preserving1917-1920SASTRogaland
Stavanger Preserving1850-1982SASTRogaland
Rønneberg Preserving1875-1975SASTRogaland
Kopervik Preserving1917-1926SASTRogaland
«Nor» Preserving Co1911-1916SASTRogaland
Sandnes Preserving1916-1931SASTRogaland
Stavanger Preserving Co, Strømstenen1917-1951SASTRogaland
Tomor Preserving & Co1923-1927SASTRogaland
Golden Net Preserving Co, The1923SASTRogaland
London & Norwegian Preserving Co., The1924-1927SASTRogaland
Stavanger Preserving Cos filial i Vardø
SASTFinnmark
Chr. Bjelland & Co AS Fabrikk nr. 13, Sæbøvik1917-1919SABHordaland
Chr. Bjelland & Co AS Fabrikk nr. 20, Herøysund1923-1952SABHordaland
Chr. Bjelland & Co AS Fabrikk nr. 11 og 12, Sunde i Kvinnherad1914-1988SABHordaland