Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, Ulriksdal 8, privat diakonalt sykehus, heleid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, fra 1994 med status som universitetsklinikk. Oppført 1941 (ark. Per Grieg) og het før sykehusreformen 2002 Diakonissehjemmets Sykehus – Haraldsplass. Har 184 sengeplasser og utfører oppgaver innenfor øyeblikkelig hjelp, planlagte innleggelser, poliklinisk behandling og undervisning. Tilbygg fullført 1972 og 1997. Nytt tidsmessig sykehusbygg kostnadsberegnet til 550 millioner kroner, inkludert sykehusposter, med hovedsakelig ensengsrom, pasienthotell og parkeringsplasser, er planlagt innflyttingsklart 2012. Nybygget blir på vel 11 000 m2 og vil gi bedre og mer moderne fasiliteter både for vel 900 ansatte og pasienter foruten en betydelig kapasitetsøkning.

Haraldsplass er sentralsykehus i geriatri og tilbyr ved spesialklinikken Sunniva lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Med støtte fra O. Kavlis minnefond etablerte sykehuset 2007 et senter for demensforskning der målet er å utvikle kliniske metoder for tidlig diagnostisering av pasienter med Alzheimers sykdom og andre demenstyper. En gave på 1,5 millioner kroner fra Frank Mohns Stiftelse 2007 satte sykehuset i stand til å anskaffe ultralydapparat for behandling av slagpasienter.

Haraldsplass har Vestlandets eneste spesialpost for slagrammede, dessuten en gastropost og en generell post som hovedsakelig behandler pasienter med diabetes og infeksjonssykdommer. Sykehuset yter kirurgiske tjenester innen gastrologi, ortopedi, urologi og generell kirurgi og fungerer som lokalsykehus i indremedisin for 120 000 innbyggere i den nordlige sektoren av Bergen lokalsykehusområde (Bergen sentrum, bydelene Arna, Åsane og kommunene i Nordhordland).

Sykehustomten ble ervervet allerede 1926. Man fikk da kjøpe en 40 mål stor gård på Haraldsplass av kjøpmann J. A. Mohn, men først 1938 vedtok styret å bygge sykehuset. Prisen var 1,1 mill. kroner som ble finansiert ved pengegaver. Sykehuset var imidlertid knapt innviet før de tyske okkupantene i august 1941 la beslag på det. Frem til frigjøringen ble sykehuset brukt som militærlasarett. Som følge av krigen kunne det nye sykehuset på Haraldsplass først 1945 overta funksjonene fra to eldre sykehus – Diakonissehjemmets kirurgiske klinikk (åpnet 1906 i Nordre Fosswinckels gate 5) og Diakonissehjemmets klinikk for øresykdommer (åpnet 1926) i Olav Kyrres gate 57.

Haraldsplass diakonale høgskole, tidligere Diakonissehjemmets sykepleierhøyskole) ble utskilt 1991.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Ulriksdal | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.