Bergen Group ASA

Bergen Group ASA, (tidligere Bergen Yards AS) Damsgårdsveien 229, Laksevåg (hovedkontoret flyttet 2006 til Bergen fra Storebø i Austevoll), landets nest største verftsgruppe, etablert 2003 under navnet Bergens Mekaniske Verksted AS. Med utgangspunkt i et konkursrammet skipsverft med ca. 80 ansatte og noen svært dårlige kontrakter har grunnleggeren Magnus Stangeland (f. 1941) i løpet av 5–6 år skapt et maritimt industrikonsern som i 2008 sysselsetter over 4000 personer, hvorav ca. halvparten fast ansatte, og har passert 3 milliarder kroner i årsomsetning. Notert på Oslo Børs i juni 2008. Store byggeoppdrag for Marinen basert på langsiktige avtaler danner en grunnpilar i virksomheten. Bergen Group er i dag den største leverandør av maritime tjenester til Sjøforsvaret.

Selskapet ble opprettet for å videreføre virksomheten til Mjellem & Karlsen, som i 2002 ble slått konkurs. På bakgrunn av den miserable situasjonen verftet befant seg i slo det ned som en bombe i Bergen da Stangeland meldte seg som kjøper. Carl Fredrik Seim sammen med Tor Arne Uppstrøm hadde da nylig sikret seg bedriften uten å ha til hensikt å bygge flere skip. De ønsket i stedet å utnytte området til andre formål, bl.a. boligbygging. Men etter bare fem ukers drift var verftet konkurs, og over 400 arbeidere mistet jobben.

20 år tidligere ble BMV Laksevåg overtatt av Mjellem & Karlsen, som endret bedriftens navn til Laksevåg Verft. Gjennom etableringen av det nye selskapet ble det tradisjonsrike verftsnavnet Bergens Mekaniske Verksteder (BMV) dermed i lett modifisert form brakt til heder og verdighet igjen. Konsernets moderbedrift omfatter på leiebasis også Mjellem & Karlsens opprinnelige verftsareal på Marineholmen. På grunn av flaskehalsen som Puddefjordsbroen utgjør for større sjøtransport til dette området, er planen etter hvert å samle all produksjon i Bergen på Laksevåg. Kapasiteten skal her utvides med en flytedokk nummer to slik at to skip kan utrustes samtidig og slippene på Marineholmen bli remplassert. Den store skipsbyggingshallen på Marineholmen skal i fremtiden bare benyttes til industriproduksjon, blant annet av datterselskapet BG Dreggen til bygging av kraner.

Store investeringer skal også gjøres på Hanøytangen på Askøy i to nye kaier og verkstedshaller på til sammen 6000 m2. Dette området skal etter planen benyttes til offshoreproduksjon, riggreparasjoner, vedlikeholdskontrakter og serviceoppdrag, men i første omgang ikke til skipsbygging. På lengre sikt kan det imidlertid bli aktuelt å flytte også vertet fra Laksevåg til Hanøytangen der det finnes dypvannskai og utvidelsesmuligheter og der det vil være enklere å drive et verft enn tett på et bysentrum. Se Askøy. Etter at oppbyggingen i Bergensområdet er fullført, forestår videreutvikling av Rosenberg i Stavanger. I nordområdene er Kimek i Kirkenes gruppens brohode både mot skipsfart, offshore, industri og gruvedrift. Satsingen i Nord-Norge ble ytterligere utvidet og forsterket våren 2008 da Bergen Group sammen med blant andre StatoilHydro gikk inn i Kunnskapsparken Nord som har til formål å styrke og videreutvikle Harstad som nordnorsk kompetansesenter innenfor olje/gass. Kunnskapsparken ledes av tidligere olje- og energiminister Odd-Roger Enoksen. For å komme tettere på offshoremarkedet i nord har Bergen Group også etablert eget ingeniørkontor i Harstad.

Med Fosen Yards fra 2008 innlemmet i konsernet har Bergen Group en komplett dekning langs hele norskekysten fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør. Konsernet ønsker å utnytte sin tilstedeværelse i Trøndelag til å utvikle et designselskap for offshore/spesialskip og en offshore/engineeravdeling i det teknologisk tunge Trondheims-miljøet.

Virksomheten er fokusert på offshoremarkedet innen faste og flytende konstruksjoner, samt bygging av spesialskip for oljeindustrien og andre avanserte fartøyer, reparasjoner og ombygging. Bergen Group har dessuten som målsetting fortsatt å være en betydelig leverandør av vedlikeholdstjenester til den norske marine. Selskapet disponerer fem flytedokker og to slipper i Bergen og på Holsnøy, dypvannskai med 100 tonns kran og 130 tonns flytekran.

Konsernets voksende antall datterselskaper er fra 2008 organisert i henhold til sine respektive forretningsområder i følgende fire undergrupper: Skipsbygging, Maritime tjenester, Offshore og Teknologi.

SKIPSBYGGING
Omfatter Bergen Group BMV, Bergen Group Halsnøy, Bergen Group Risnes og Bergen Group Fosen.

BR Risnes (tidligere Risnes Sønner AS) driver produksjon i Sagvåg, Stord av båter til oppdrettsnæringen, havnebåter og slepebåter. Forløperen til dagens moderne skipsverft var Risnes Smedforretning, etablert 1949. Båtbygging kom i gang fra 1951.

BG Halsnøy (tidligere Halsnøy Industripark AS, Sunnhordland) dekker nybygging av skip, skipsreparasjoner, ombygging av både sivile skip og marinefartøyer og spesialiserte produkter for aluminiumsindustrien. Tilbyr service til alle båttyper.

BG Fosen, tidligere Fosen Yards AS, som består av to verft: Fosen Mekaniske Verksteder i Rissa kommune, Sør-Trøndelag ved innløpet til Trondheimsfjorden, og Landskronavarvet i Skåne, Sør-Sverige, der det bygges skipsskrog. Kjent som et sterkt miljø for skipsdesign og egenutviklede produkter. Overtatt 100 % av Bergen Group våren 2008 for 200 millioner kroner.

MARITIME TJENESTER
Omfatter Bergen Group Kimek, Bergen Group Skjøndal, Bergen Group Laksevåg og Bergen Group Halsnøy.

BG Kimek (tidligere Kirkenes Mekaniske Verksted AS) utfører jevnlig serviceoppdrag for den russiske fiskeflåten, som anses som et svært viktig marked.

BK Skjøndal, etablert på Damsgård 1933, i dag et komplett maritimt verksted med spesialkompetanse innen vedlikehold, reparasjon og ombyggingsoppdrag på hurtiggående fartøy.

OFFSHORE
Omfatter Bergen Group Rosenberg, Bergen Group Kimek Offshore, Bergen Group Hanøytangen og Bergen Group BSM.

BG Rosenberg (tidligere Rosenberg Verft AS ) ligger sentralt i Stavanger. Er med ca. 600 medarbeidere en av hovedleverandørene innen olje- og gassmarkedet til den norske kontinentalsokkelen. Opererer innen et bredt spekter av prosjekter, og ordrene varierer fra mindre og enkle til store og komplekse.

BG Hanøytangen ligger på vestsiden av Askøy, ca. 17 km fra Bergen og vis à vis Ågotnes Coast Center Base på motsatt side av fjorden. Har fasiliteter for skips- og rigganløp med kaier, strøm og vannforsyning som dekker store prosjekters behov, og en av verdens største tørrdokker: Lengde og bredde 125 m, portåpning 115 m og dybde 17 m.

Bergen Group BSM tilbyr hovedsakelig tjenester innen overflatebehandling, med en stab på 60 mann. Hovedkontor i Bergen, egen avdeling i Nioklaev, Ukraina, der det jobbes mot verft med norske byggeprosjekter.

TEKNOLOGI
Omfatter Bergen Group Dreggen, Bergen Group SiJo AS, Bergen Group Vest Elektro, Bergen Group Skarveland, Bergen Group Engineering og Bergen Group Intech.

BG Dreggen (tidligere Dreggen Carane AS) holder til på Hegreneset i Sandviken, etablert 1987 av ingeniører fra tidligere Munch Offshore. Stab på 60 mann fra 12 nasjoner produserer kraner med hele verden som marked. Produksjonsanlegg også i Polen, Litauen, Korea og Kina. I Bergen har bedriften dypvannskai, verksted og kontorlokaler på til sammen 2000 m2.

BG SiJo (tidligere Sigurd Johansson AS) leverer tekniske tjenester for norsk industri, offshore og undervanns-markedet. Virksomheten drives i lokaler på Midtun og Marineholmen.

BG Vest Elektro er en betydelig aktør innen maritim prosjektering og avanserte elektroinstallasjoner med gode andeler av det lokale og regionale marked innen bygg og anlegg.

BG Skarveland består i dag av to selskaper, BG Intech (tidligere Per Skarveland AS) og BG Skarveland (tidligere Skarveland Rørsystemer AS). Virksomheten foregår på Sunde i Sunnhordland der bedriftene disponerer eget industriområde med 4 verkstedshaller, lager og administrasjonsbygning. Utfører en rekke tjenester for smelteverksindustrien i tillegg til produksjon av spesialprodukter for metallurgisk industri og VVS-rør (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk).

BG Engineering er gruppens design- og utviklingsavdeling og bistår med ingeniørtjenester.

En rekke bedrifter er kjøpt opp, blant andre Skarveland AS, Dreggen Crane AS, Sigurd Johansson AS, Vest Elektro AS, Skjøndal Slip & Mek. Verksted AS og Fitjar Mekaniske Verksted, som senere ble solgt til Møgster-brødrenes selskap LACO. Offshoreverftet Rosenberg i Stavanger eies 100 % av Bergen Group etter at det 2007 lyktes å kjøpte opp 18 % av aksjene fra Aker Kværner ASA og 82 % fra en investorgruppe i Stavanger. Fullt eierskap var viktig med tanke på en samlet satsing på offshore i Stavanger, på Hanøytangen og Kirkenes.

Magnus Stangeland er med 50,02 % eierandel hovedaksjonær i Bergen Group AS. Til 2007 var han administrerende direktør, men trådte da tilbake for i stedet å bli arbeidende styreformann. Som ny adm. direktør ble Roger Simmenes tidligere driftsdirektør i Odfjell Drilling, ansatt. Han ble høsten 2008 avløst som konsernsjef av Fosen Yard-sjefen Pål Engebretsen, mens Roger Simmenes gikk over i en stilling som styreleder for Bergen Groups offshore-engasjement. Arbeidsstokken teller til sammen rundt 2000 fast ansatte, derav ca. 250 sivilingeniører. Om kortidsengasjementer regnes med, inneholder lønningslisten rundt 4000 navn.

Magnus Stangeland er født og oppvokst på Stolmen i Austevoll, har lærerutdannelse fra Stord, virket som folkeskolelærer, rektor og SP-ordfører (1975–81) i hjemkommunen, og representerte Senterpartiet i tre perioder på Stortinget der han bl.a var leder for Samferdselskomiteen. Han er fortsatt bosatt i øykommunen Austevoll, som er uten landverts forbindelse, men nytter eget helikopter til kontoret på Laksevåg når det haster. Stangeland har betegnet Bergen Yards (i dag Bergen Group) som sitt tredje økonomiske eventyr. Det første var etableringen 1981 av DOF ASA (District Offshore), der han var administrerende direktør. DOF er i dag Norges største offshore-rederi med en flåte på 25 skip og utgjorde ved etableringen det økonomiske fundament for nye BMV. Stangelands andre “eventyr” var Austevoll Havfiske, som han sammen med brødrene Ole Rasmus og Helge Møgster la grunnlaget for. Magnus Stangelands private forretningsdomene omfatter for øvrig selskapene Flyfisk AS og Stangeland Invest AS, begge med adresse Storebø.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Damsgårdsveien | Bergen Byleksikon

  2. Tilbaketråkk: Austevoll (kommune) | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.