Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen, ledelse og sentraladministrasjon Nygårdsgaten 112, opprettet 1994 ved sammenslåing av seks høgskoler med ulik bakgrunn og ulike faglige profiler: Bergen ingeniørhøgskole, Bergen lærerhøgskole, Fysioterapihøgskolen i Bergen, Haukeland helsefaghøgskole, Bergen helse- og sosialhøgskole med sykepleie- og jordmorutdannelse, og Bergen Musikkonservatorium. Høgskolen ledes av et høgskolestyre, en valgt rektor og en felles administrasjon. Dykkerutdanningen (tidligere Statens Dykkerskole) ble overført til Høgskolen i Bergen fra 2005, mens Bergen Musikkonservatorium fra 1993 ble en del av Griegakademiet.

Høgskolen i Bergen er en av de største høgskolene i landet med ca. 6600 studenter og 600 ansatte. I tillegg til grunnutdanningene har skolen et bredt etter- og videreutdanningstilbud og driver kursvirksomhet. Skolen har som mål å være den viktigste profesjonshøgskolen på Vestlandet og sikter mot å oppnå universitetsstatus. Den er organisert i 3 (opprinnelig 8) avdelinger:

Avdeling for lærerutdanning
Landåssvingen 15.
Avdelingen tilbyr, i tillegg til masterstudier, grunnutdanninger for allmennlæreryrket, allmennlærerutdanning i musikk, førskolelærerutdanning (bachelor), praktisk-pedagogisk utdanning og døvetolkutdanning. Det er ca. 1800 studenter og 150 ansatte på avdelingen.. To sentre er foranket ved Avdeling for lærerutdanning: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon og Senter for utdanningsforskning.

Avdeling for helse- og sosialfag
Haukelandsbakken 45, Møllendalsveien 6 og Haugeveien 28, Nordnes.
Avdelingen omfatter seks institutter: Institutt for ergoterapi, Institutt for fysioterapi, Institutt for radiografi, Institutt for sykepleie, Institutt for vernepleie og sosialt arbeid og Institutt for videreutdanning. . Avdelingen er en av de mest tverrfaglige utdanningsenhetene i landet. Tilbyr mastergrader, bachelorgrader, etter- og videreutdanninger. Ca. 2200 studenter og 240 ansatte. Institutt for videregående opplæring omfatter utdanning innen fagene Anestesisykepleier, Barnesykepleie, Helsesøster, Intensivsykepleie, Jordmorutdanning, Operasjonssykepleie, Rusproblematikk og psykisk helse. To faglige sentre er lagt til Høgskolen i Bergen og tilknyttet Avdeling for helse- og sosialfag: Senter for kunnskapsbasert praksis skal være en brobygger mellom forskning og praksis. Senter for omsorgsforskning Vest-Norge er et senter for forskning på omsorgstjenester i region Vest.

Avdeling for ingeniørutdanning
Nygårdsgaten 112 og Skålevikveien 60, Loddefjord (Dykkerutdanningen).
Ingeniør-/bachelorutdanningen i undervannsteknologi, drift og vedlikehold, holder til i Straume næringspark, Smålonane 12, i Fjell kommune på Sotra. Ettårig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning holdes i Bergen tekniske fagskole, Strandgaten 196, Nordnes. Avdelingen tilbyr studier som fører til bachelorgrad innenfor ingeniørfag, administrative og økonomiske fag, samt ettårig dykkerutdanning.

Bachelor i idrett
Takket være en raus pengegave fra Trond Mohn på 3,5 millioner kroner kunne et treårig bachelorstudium i idrett åpnes høsten 2007 med 40 studenter ved Avdeling for lærerutdanning. Studiet er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Norges idrettsforbund og Olympiske komité. Studiet gir kompetanse som faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og kvalifiserer for arbeid som trener, leder og veileder i den frivillige idrett. Det åpner også for arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen.

Senter for omsorgstjenester
Høgskolen i Bergen ble 2008, i konkurranse med Stavanger, tildelt status som Senter for omsorgsforskning i Region Vest. Det nye senteret skal forske på hvordan omsorgstjenestene i kommunene, og særlig i eldreomsorgen, kan forbedres. Forskningsleder for senteret er førsteamanuensis Frode F. Jacobsen som sammen med førstelektor Tone Elin Mekki har ansvaret for oppbygging av senteret.

Høgskolen i Bergen er både en utdannings- og forskningsinstitusjon. Til hver av avdelingene er det knyttet sentre der det drives forskning og videreutvikling på følgende områder: Utdanning, nyskaping, kunnskapsbasert praksis, kunstfag, kultur og kommunikasjon. Skolen samarbeider med næringsliv og offentlig forvaltning for å fremme regional kompetanseutvikling. Et mediesenter har utvikling og produksjon innen nye massemedier som hovedaktivitet. Undervisningstilbudet ved senteret omfatter kurs i medie- og kommunikasjonsfag, bl.a. digital fotografering, kreativ webdesign og nettpublisering. Fagene økonomi og administrasjon inngår i ingeniørstudiet.

Undervisningen foregår i dag på åtte ulike studiesteder, men skal etter planen samles i et nytt høgskolebygg på Kronstad, der Statsbygg har kjøpt en 72 mål stor tomt for formålet. HLM Arkitektur og Plan AS, Bergen og CUBO Arkitekter, Århus har fått oppdraget med å prosjektere anlegget under mottoet «Kobling». Bygget blir på 48 000 m2 og har en kostnadsramme på ca. 1,6 milliarder kr. Regjeringen har lovet at det første spadestikket vil bli tatt 2010 og at bygget skal stå ferdig til studiestart 2015. Høgskolen i Bergen ledes i dag (2009) av Nils Mæhle (direktør) og Eli Bergsvik (rektor og styreleder).

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Statens yrkespedagogiske høgskole | Bergen byleksikon

  2. Tilbaketråkk: Haukeland helsefaghøgskole | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.