Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gulrot og kruspersille – minner fra skolehagen i Fløen

Vi som gikk på barneskole i byen, i alle fall i «gamle dager» på seksti- og syttitallet, visste at når vi gikk i femte klasse, ville vi få tilbud om å melde oss på til å jobbe i skolehagen i Fløen. Jeg var en av de heldige som fikk delta. Fra april samme år gikk mye av fritiden med til oppmåling, graving, såing, prikling, luking og når høsten endelig kom: innhøsting. Les mer

Minner fra friminutter på Ny-Krohnborg skole på 1960-tallet

Min barndoms- og ungdomstid var fylt av optimisme og fremtidstro. Jeg har mange gode minner fra skoletiden på Ny-Krohnborg skole fra 1962-1969, og spesielt fra friminuttene. Jeg minnes rare leker og mye moro. Vi lekte trengekrok og trippen, gjømmespæll og «død mann». Les mer

Skolehagen i Fløen

3. mars 1913 vedtok representantskapet i Bergen sak om » Avstaaelse av et grundstykke av gaarden Aarstad m.v. for opprettelse av skolehaver.» Grunnstykket som ble avsatt var ca 10,5 mål. Årstad/Fløen skolehage ble tatt i bruk for første gang i 1914.

Les mer

Årstad spesialskole – «Tvangen»

På slutten av 1890-tallet hadde skolene i Bergen et prekært behov for en spesialskole for «Børn der viser saa slet Opførsel, at de øvrige Skolebørn derved udsættes for skadelig Paavirkning».

Les mer

Barnas skolehverdag på 1800-tallet

Tre jenter ved et av gårdsbrukene ved Haukeland gård. Kanskje disse jentene gikk på Haukeland skole? Bilder er fra ca 1910, fotograf ukjent. Arkivet etter Byggeledelsen for Haukeland sykehus, Bergen Byarkiv.

Hvordan fortonte skolehverdagen seg for barna i Årstad på 1800-tallet? De første årene kom læreren hjem til dem noen få ganger i året, senere måtte de gå lange veier for å komme til skolen.

Les mer

Minner fra Ny-Krohnborg skole

Klassebilde fra 1945. Første rekke fra venstre: Roald Skuggedal, Brynjulf Hjellestad (Gjellestad?), Kjell Arnesen, Olaf Isaksen, Finn Ellingsen, Steinar Knudsen. Andre rekke: Øyvind Birkeland, Willy Halvorsen, Bjørn Nygård, Bjørn Olsen, Leiv Sæbø, Per Magnusen, Jahn Otto Schumann Olsen, Yngve Halvorsen. Tredje rekke: Engeseth (fornavn ukjent), Roy Blomberg, Harry Johnsen, Tore Nielsen, Jan Andersen, Helge Kjell Halvorsen, Roald Drange. Fjerde rekke: Jens Peder Jensen, Kjell Hjerpset, Dag Jan Sletthaug, Andersen (fornavn ukjent), Sigurd Larsen, Arne Sæle, Svein Larsen. Læreren på bildet er Bjarne Osvald Holmedal. Tvillingbrødrene Bjarne og Georg Andersen var ikke til stede. Da klassen gikk ut av skolen i 1948 var Karl Johannes Skram klasseforstander.

Lærer Karl Johannes Skram arrangerte tur for klasse 5GA til Hardanger ved utgangen av skoleåret 1947/1948. Vi reiste med Vikingen til Odda. Jeg regner med at dette var en nattrute. Vi spiste lapskaus på en restaurant i Odda. Det ble ordnet med transport opp til Skjeggedal ved Ringedalsvatnet. Attraksjonen var demningen. Ferden videre gikk til folkehøgskolen i Lofthus. Vi lå i telt i hagen. Les mer